Over het Keurmerk Veilig Ondernemen

Wat houdt het KVO in?
Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan de bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Er is een KVO voor winkelgebieden (KVO-W) en een KVO voor bedrijventerreinen (KVO-B).

Ondernemers in winkelgebieden en bedrijventerreinen kunnen het niet alleen. Gemeente, politie en brandweer ook niet. Het KVO helpt de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Indien gewenst met gratis begeleiding van een KVO-adviseur van het CCV (voor winkelgebieden) of MKB-Nederland (voor bedrijventerreinen).

Met maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie zorgen lokale partijen voor een schoon, goed onderhouden en veiligere omgeving. De uiteindelijke beloning is het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het hele winkelgebied of bedrijventerrein. Het geeft een duidelijk signaal af aan het winkelend publiek, maar ook aan mensen met minder goede bedoelingen.

Wat levert het op?
De praktijk heeft inmiddels bewezen dat het KVO succesvol is. Onderzoek laat zien dat gebieden die volgens de KVO-methodiek samenwerken, zowel subjectief als objectief veiliger worden. In winkelgebieden en bedrijventerreinen met een KVO daalt de criminaliteit en stijgt het veiligheidsgevoel van ondernemers, medewerkers en klanten.

Hierdoor krijgt het winkelgebied of bedrijventerrein een beter imago. Bovendien verbetert de communicatie tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer. Daarmee is het KVO een van de meest succesvolle voorbeelden van publiek-private samenwerking op het gebied van criminaliteitsbestrijding.

Voorbeelden uit de praktijk:kvo

  • Bedrijfsschade neemt af;
  • Minder criminaliteit;
  • Snelle en directe communicatie tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer;
  • Ondernemers en hun personeel voelen zich veiliger;
  • De klant voelt zich prettiger in het gebied;
  • Het winkelgebied of bedrijventerrein krijgt een beter imago en trekt meer bezoekers en nieuwe bedrijven aan die zich hier willen vestigen;
  • Schaalvoordeel bij inkoop van veiligheidsmaatregelen.

Bron: www.hetkeurmerkveiligondernemen.nl