Lidmaatschap

Onze (potentiële) leden behoren tot de groep:

  1. Natuurlijke personen die een eenmanszaak runnen of als vennoot zeggenschap hebben in een contractuele vennootschap, de maatschap daaronder begrepen, welke eenmanszaak of vennootschap is gevestigd op het bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren of voornemens is een onderneming aldaar te gaan vestigen.
  2. Natuurlijke personen die als bestuurders zeggenschap hebben in een rechtspersoon, die een op het bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren gevestigde onderneming runt of voornemens is een onderneming aldaar te gaan vestigen.

Contributie
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd.
 De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Aanmelden
Voor het aanmelden bij de vereniging kunt u het formulier downloaden en mailen naar of telefonisch contact opnemen met onze penningmeester Bart Fraiponts 06-11439207. Als uw aanmelding is verwerkt, dan krijgt u van ons het verzoek voor het aanleveren van uw logo en bedrijfspresentatie voor onze website.